Šiuose puslapiuose galite pasiekti informaciją dėl tolimesnių mokymosi perspektyvų pagal profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijų sritis.

Paspauskite nuorodą ir įvertinkite.

 1. Profesinio mokymo ir pameistrystės planavimas
 2. Profesinio mokymo ir pameistrystės įgyvendinimas Profesinio mokymo centruose
 3. Profesinio mokymo ir mokymosi vykdymas įmonėse
 4. Mokinių su spec. poreikiais mokymas*
 5. Mokinių mokymosi rezultatų vertinimas ir monitoringas
 6. Patarimai dėl profesinio mokymo, įdarbinimo bei karjeros
 7. Projektinis darbas ir įsitraukimas į profesinio mokymo vystymą
 8. Profesinis augimas
 9. Mokinių konfliktų ir emocijų valdymas
 10. Skaitmeninės kompetencijos
 11. Bendradarbiavimas su profesinėmis mokyklomis, pramonės, prekybos ir amatų rūmais, tarptautiniais partneriais

 

* The expression “students with special needs” refers to all students with problems that give them a disadvantage compared to their peers (students with difficulties of learning deriving from physical, mental or due to the social / family context of belonging).