TeachVET trumpinys anglų kalboje reiškia Profesijos mokytojų ir meistrų mokymo kompetencijų įsivertinimo ir vystymo platforma. Tai yra strateginės partnerystės projektas, finansuojamas iš Erasmus+ programos, kurį vykdo partneriai iš Lietuvos, Italijos ir Vokietijos. Jis vykdomas nuo 2018 lapkričio mėn. iki 2020 spalio mėn.

TeachVET projekto tikslas yra sukurti elektroninę priemonę tam, kad profesijos mokytojai ir meistrai galėtų atlikti kompetencijų įsivertinimą, stebėseną ir planuotų savo profesinį augimą.
Šios priemonės kūrimo metodologija yra pagrįsta profesijos mokytojų ir meistrų mokymo procesų ir veiklos sričių analize įmonėse, atlikta Lietuvoje, Italijoje ir Vokietijoje.

Pirminės palyginamosios analizės pagrindu buvo paruošti vertinimo klausimynai. Kiekvienai kompetencijų sričiai, nurodytai klausimyne, yra rekomenduojami nuotolinio mokymosi kursai skirti tobulinimuisi.

TeachVET e-platformos, skirtos profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijų vertinimui, naudojimo tikslas yra pagerinti vykdomų mokymų kokybinį efektyvumą ir palengvinti profesijos mokytojų ir meistrų profesinį tobulėjimą.

Intelektinių produktų apžvalga

IO1: Profesijos mokytojų kompetencijų palyginamoji analizė partnerių šalyse – Lietuvoje, Vokietijoje ir Italijoje šiose srityse: 1) Profesinio mokymo turinio sudarymas, 2) mokymo ir pameistrystės proceso organizavimas, 3) profesinio mokymo didaktika, ir, 4) formalusis mokymosi vertinimas. Atlikta studija pateikia mokymo kompetencijų profilius kiekvienoje partnerių šalyje.

IO2: Elektroninė platforma, skirta profesijos mokytojų kompetencijų įsivertinimui, monitoringui, profesiniam augimui ir palyginimui pagal paruoštus kompetencijų aprašus.