Sveiki atvykę į Įsivertinimą

Mes siūlome įsivertinimo klausimynus, kurie yra paruošti pagal profesijos mokytojų ir meistrų profesines veiklas.

Klausimynuose naudojama metodologija yra paremta mokymo procesų analize pirminiame profesiniame mokyme ir mokymo kompetencijų sritimis.

Tęskite pasirenkant savo darbo sritį.