Profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijų vystymas Vokietijoje, Italijoje ir Lietuvoje

Autoriai: Tūtlys, Vidmantas; Gedvilienė, Genutė; Saniter, Andreas; Klein, Iris; Tacconi, Giuseppe; Perrini, Marco

Šio lyginamojo tyrimo tikslas yra atskleisti profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijų vystymo Vokietijoje, Italijoje ir Lietuvoje panašumus ir skirtumus. Tyrimas yra Erasmus+ projekto TEACHVET veiklų dalis.

 

Tyrimo klausimai:
      1. Kiek ir kaip profesijos mokytojų ir meistrų rengimą ir tęstinį mokymą reglamentuoja nacionaliniai įstatymai ir teisės aktai?
      2. Kokius įsipareigojimus prisiima įvairios trečiosios šalys kuriant profesijos mokytojų ir meistrų mokymo turinį, mokymų organizavimą, įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimą?
      3. Kokie yra profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijų ir kvalifikacijų teisinio reguliavimo instrumentai ir mechanizmai?
      4. Kokie yra pagrindiniai profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijų skirtumai ir panašumai nurodytose šalyse?

 

Taikyti tyrimo metodai apima lyginamąją turinio analizę bei kokybinius tyrimo metodus tokius kaip interviu metodas.

Tyrimo ataskaita: Teach VET Comparative Study