Lyginamasis tyrimas suteikė informaciją apie pagrindines meistrų darbo sritis Vokietijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Įsivertinimo klausimynai bei mokymosi medžiaga yra pateikti pagal šias veiklos sritis.

 

Prašome paspausti atitinkamą kompetencijų sritį tam, kad pradėtumėte įsivertinimo procesą.

Kai pateksite į kitą puslapį, pasirinkite reikiamą kalbą, naudodami mygtuką viršuje dešinėje, ir patvirtinkite tai mėlyna rodykle kairėje.

1. Profesinio mokymo ir pameistrystės planavimas

2. Profesinio mokymo ir pameistrystės įgyvendinimas Profesinio mokymo centruose

3. Profesinio mokymo ir mokymosi vykdymas įmonėse

4. Mokinių su spec. poreikiais mokymas*

5. Mokinių mokymosi rezultatų vertinimas ir monitoringas

6. Patarimai dėl profesinio mokymo, įdarbinimo bei karjeros

7. Projektinis darbas ir įsitraukimas į profesinio mokymo vystymą

8. Profesinis augimas

9. Mokinių konfliktų ir emocijų valdymas

10. Skaitmeninės kompetencijos

11. Bendradarbiavimas su profesinėmis mokyklomis, pramonės, prekybos ir amatų rūmais, tarptautiniais partneriais

 

* Sąvoka “mokiniai su spec. poreikiais” reiškia, kad kalbama apie visus mokinius, susiduriančius su sunkumais palyginus su kitais asmenimis (mokiniai turintys mokymosi sunkumų, kylančių dėl fizinių, protinių ar socialinių kontekstų)