Profesijos mokytojų ir meistrų mokymo kompetencijų įsivertinimo ir vystymo platforma

Lyginamasis tyrimas

Profesinio mokymo ir pameistrystės praktika Lietuvoje, Italijoje ir Vokietijoje

Daugiau informacijos

Įsivertinimas

ir galimybė gauti mokymosi išteklius, kurie gali pagelbėti toliau tobulėti

Daugiau informacijos