Profesijos mokytojų ir meistrų mokymo kompetencijų įsivertinimo ir vystymo platforma

Palyginamoji studija

Profesinio mokymo ir pameistrystės praktika Lietuvoje, Italijoje ir Vokietijoje

Daugiau informacijos

Kompetencijų įsivertinimas

ir galimybė gauti mokymosi išteklius, kurie gali pagelbėti toliau tobulėti

Daugiau informacijos